L'arròs típic del Delta de L'EbreLogo Facebook

Elaboració Arròs artesano

Siega o cosecha del Arròs


Elaboració Arròs artesano

Secado natural al sol


Elaboració Arròs artesano

Elaboració molino artesano

Elaboració de l’arròs artesanal

Els nostres arrossos se seguen a mitjans de setembre (arròs en càscara) i després s’estenen al sol, per a secar el gra , tal com ho realitzaven els nostres avis.

L’arròs càscara sec arriba al moli, es sotmet a un procés de neteja i descascarat per a obtenir l’arròs integral i la closca d’arròs. A partir d’aquí l’arròs integral, es blanqueja mitjançant els tradicionals “cons d’esmeril”, on l’arròs passa d’arròs integral a blanc.

En aquest procés s’obté el cilindre d’arròs, arròs partit i l’arròs blanc. Seguidament es separen els grans partits dels grans sencers, mitjançant “besers” o les tradicionals coladores.

Finalment, l’arròs Molí de Rafelet s’envasa en saquets de roba que es cusen a mà, i després s’envasen al buit per a la seva conservació.

Es un arròs que no porta cap tractament químic per la seva conservació. Elaboració i envasat de l’arròs artesà ecològic Molí de Rafelet. Es un arròs que tant el seu cultiu, elaboració i envasat compleix la normativa del CCPAE i la CEE sobre agricultura ecològica- biològica- orgànica.